www.agrolaw.dk ejes og drives af Høgh Advokatanpartsselskab

Hjemmesidens formål er at beskrive Agrolaws forretningsområde og at dele information i oplysningsøjemed. Indholdet på hjemmesiden udgør ikke juridisk eller anden form for rådgivning, og der etableres ikke et klientforhold på baggrund af oplysningerne på hjemmesiden.

Agrolaw tilstræber løbende at opdatere indholdet af hjemmesiden, men det kan ikke garanteres, at indholdet af hjemmesiden er udtømmende, korrekt eller udtryk for gældende ret.

Agrolaw påtager sig intet ansvar for anvendelse af links til andre hjemmesider.

Agrolaw fraskriver sig ethvert ansvar for tab, der måtte følge af, at hjemmesiden eller links indeholder virus, trojanske heste, orm eller lign. skadelige programmer.

Hjemmesidens materiale er beskyttet af ophavsretsloven og anden regulering af immaterielle rettigheder. Brug af indholdet skal ske i overensstemmelse med lovgivningen eller efter forudgående aftale med Høgh Advokatanpartsselskab.