Jeg giver hermed samtykke til, at Høgh Advokatanpartsselskab må kontakte mig i forbindelse med min henvendelse via kontaktformularen på www.agrolaw.dk

Jeg accepterer, at Høgh Advokatanpartsselskab for at kunne besvare min henvendelse indsamler, opbevarer og bruger de indtastede oplysninger som navn, e-mailadresse, telefonnummer og øvrige oplysninger, som jeg måtte vælge at indsende via kontaktformularen.

Høgh Advokatanpartsselskab er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger. Retsgrundlaget for behandlingen er afgivelse af samtykke, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a, samt varetagelse af Høgh Advokatanpartsselskabs legitime interesser, idet vi ønsker at sikre, at din henvendelse håndteres og besvares, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Alle oplysninger behandles fortroligt iht. reglerne om advokaters tavshedspligt.

Alle oplysninger behandles fortroligt.

Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, hvorefter dine oplysninger vil blive slettet.

Du har til enhver tid ret til at få slettet dine oplysninger, få indsigt i dine oplysninger og få rettet fejl. Derudover kan du i visse tilfælde få begrænset behandlingen, gøre indsigelse mod behandlingen og få dine oplysninger udleveret digitalt.

Ønsker du at gøre brug af ovenfor nævnte muligheder, skal du give skriftlig besked til Høgh Advokatanpartsselskab på mail jhs@agrolaw.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Vi henviser yderligere til privatlivspolitik for Høgh Advokatanpartsselskab.