En landmand i Mariagerfjord Kommune fik ikke dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til en allerede gennemført dræning og opdyrkning af en sø og en mose. Kommunen havde ikke udvist passivitet ved ikke at reagere på forandringen af området i 3 ½ år. Det fastslog Natur- og Miljøklagenævnet i denne sag. Det betyder, at landmanden skal…

© 2020 AGROLAW - Alle rettigheder reserveret | Design af byHerskind

logo-footer

HOLD KONTAKTEN: