Jagt

Regler og kontrakter

At være jæger er en livsstil

En livsstil, der kræver overholdelse af regler for jagt, vildtforvaltning og natur.

Det er ikke alt, en jæger lærer til jagtprøven

Jagtprøven klæder jægeren godt på til at drive jagt med et nødvendigt kendskab til særligt vildtbiologi, vildtforvaltning, jagtvåben, forsvarlig udøvelse af jagt og håndtering af vildt. Men der er mange ting, som skal erfares i praksis som jæger.

Mange jægere vil stifte bekendtskab med jagtlejekontrakter, enten som udlejer eller lejer. Det er nok mere reglen end undtagelsen, at en jagtlejekontrakt indgås uden advokatbistand. Udlejer har måske en tidligere kontrakt liggende, som parterne mener, kan bruges. Og lejer vil også gerne begrænse omkostningerne, da jagt grundlæggende er en dyr fornøjelse.

Netop fordi der kan være relativt store værdier involveret, er det væsentligt, at jagtlejeaftalen sikrer parterne det, som de hver især forventer.  Er du usikker på, om jagtlejeaftalen nu også indeholder den regulering, som du har brug for som lejer eller udlejer, er det en god idé at vende dine overvejelser med en advokat.

Du kan også stå i en situation, hvor du som lejer eller udlejer har brug for rådgivning om, hvorvidt et konkret tiltag for at forbedre jagten må udføres. Et er jagtloven, men noget andet er de særlige regler for randzoner, Natura 2000, særligt beskyttede § 3-områder mv.

Du er altid velkommen til at kontakte Agrolaw for en drøftelse. Så kan vi sammen vurdere, om du har brug for advokatbistand fra Agrolaw, eller om du selv – evt. blot med lidt sparring fra Agrolaw – kan komme i mål med dine planer.

  NYTTIGE LINKS

jaegerforbundetmiljoministeriet

jagtlejeloven advokat

Ved du, om du må etablere vildtstriber ved et vandløb, hvor der er udlagt randzone? Ud over vildtstribens vildtvenlige funktion, kan striben også bruges til at rette en ”ujævn” markkant op – det er der vel ikke nogen, der kan have noget imod, eller…?

SPØRGSMÅL OG SVAR

  • Må jeg etablere en vildtstribe ved et vandløb, hvor der er udlagt randzone?

    Inden for randzonen på 9 meter fra vandløbets øverste kant (kronekanten), må der ikke etableres vildtstriber. Det skyldes, at der er dyrkningsforbud i randzonerne.

jagtret advokatbistand

Sådan kan Agrolaw hjælpe dig:

  • Skal du leje eller udleje jagt, kan Agrolaw bistå med udarbejdelse af en jagtlejekontrakt. Chancerne for, at udlejer og lejer får et godt samarbejde, øges betydeligt, hvis kontraktsgrundlaget er gennemarbejdet og i orden.
  • Vil du iværksætte tiltag for at forbedre jagten, udføre natur- og vildtpleje, skal du være opmærksom på de lovmæssige begrænsninger. Agrolaw hjælper dig med at navigere i reglerne. Jeg bistår dig gerne i dine indledende overvejelser, før du iværksætter tiltag.
  • Har du fået afslag på dispensation til et tiltag, eller ligefrem et påbud om lovliggørelse, vurderer jeg gerne, om der er grundlag for at gå videre med din sag.

Du er velkommen til at ringe og få en uforpligtende drøftelse af de overvejelser, som du har om jagtleje. Eller om tiltag, som du ønsker at udføre for at forbedre jagten.