Natur og miljø

Et nødvendigt fokusområde

Miljøkrav og naturbeskyttelse

Som landmand skal du navigere i et hav af regler om landbrugets miljøforhold, beskyttelse af naturen og planlovgivning.

Landmand – virksomhedsejer og naturforvalter

Det er meget oppe i tiden at tale om landmanden som naturforvalter, og der er ingen tvivl om, at hensynet til natur og miljø vil skulle figurere højt på landmandens prioriteringsliste.

I fremtidens landbrug bliver der i endnu højere grad fokus på at skabe rentabel drift samtidig med, at landmanden skal tage hensyn til naturen og velfærd for dyr og mennesker, herunder naboer.

De landmænd, jeg kender, sætter pris på naturen og ønsker at bevare naturen og et alsidigt dyreliv til de kommende generationer.

Der er naturligvis forskellige holdninger til i hvor høj grad, der skal tages hensyn til miljø og natur i forhold til landmændenes mulighed for at drive landbrug. Det er en afvejning af hensyn. Men der er ingen tvivl om, at det er en udfordring for landmændene, at natur- og miljølovgivningen på nogle områder er blevet så restriktiv, at det i væsentlig grad påvirker udbyttet og værdien af ejendommene.

Gødningsreglerne er et eksempel. Randzonerne et andet. Vandplanerne et tredje.

Der er nok at tage fat på for landbrugets organisationer. Både politisk og i forhold til at indgive klager og føre retssager mod staten.

Agrolaw hjælper gerne den enkelte landmand med at navigere i de utallige love og bekendtgørelser på natur- og miljøområdet.

  NYTTIGE LINKS

miljoministeriet

Naturbeskyttelse advokat

”Hvordan vil du forholde dig, hvis du køber en ejendom, hvor drænene ikke har været vedligeholdt i mange år? En landmand fra Mariagerfjord Kommune valgte at lægge nye dræn ned, så arealet igen kunne indgå i omdriften. Det er vel ok, eller…?”

Læs mere her

SPØRGSMÅL OG SVAR

  • Hvordan indgiver jeg en klage til Natur- og Miljøklagenævnet?

    Siden 28. januar 2015 har det været obligatorisk at indgive sin klage digitalt til Natur- og Miljøklagenævnet. Det sker via Klageportalen, som findes på www.borger.dk og www.virk.dk.

    Hvis en anden klager på dine vegne, skal der medsendes en fuldmagt. Det er dog ikke nødvendigt, hvis det er en advokat, der indgiver klagen for dig.

naturbeskyttelse advokatbistand

Sådan kan Agrolaw hjælpe dig:

Lovlig drift og udvikling af din landbrugsejendom kræver, at du har overblik over beskyttet natur, adgangsregler, beskyttelseslinjer, fredninger og planlovgivningen for blot at nævne nogle forhold, der indskrænker dine muligheder for frit at drive dit landbrug.

  • Agrolaw hjælper dig gerne i dine overvejelser om ændringer og nye tiltag på din ejendom – før du iværksætter ændringen.
  • Agrolaw kan også hjælpe dig, hvis du har fået en henvendelse fra en myndighed, som du gerne vil have bistand til at håndtere. Det kan være et varsel, afslag på dispensation, påbud om lovliggørelse eller lign.

Jeg er interesseret i at høre om de udfordringer, du måtte stå med. Det koster ikke noget at ringe til mig og fremlægge din problemstilling. Så kan vi hver især vurdere, om det er en sag, som jeg kan hjælpe dig videre med.